Ilmatiiviys / Lämpökuvaus

Rakennusten lämpökuvaus

Käytössämme on Flir E50 lämpökamera. Lämpökamera on lämpösäteilyn vastaanotin, jolla mitataan kuvauskohteen pinnasta lähtevää lämpösäteilyä. Lämpökamera muuttaa kohteen lämpösäteilyvoimakkuuden lämpötilatiedoksi, josta lämpökuva muodostetaan digitaalisesti. Lämpökamera mittaa vain mitattavan kohteiden pintalämpötiloja.

Lämpökuvaus on rakentamisen laadun ja rakenteiden kunnon tutkimusmenetelmä, jonka avulla lämpö- ja kosteustekniset puutteet, sekä rakennusvirheet pystytään paikantamaan rakenteita avaamatta. Sillä pystytään nopeasti toteamaan energiavuodot ja asumisviihtyvyyttä alentavat kosteus sekä homeriskejä aiheuttavat puutteet.

Putkiston lämpökuvaus
Valokuva ja lämpökuva putkistosta. Lämpökuvauksella voidaan tutkia myös putkistojen tukkeumat.

Lämpökuvauksen kulut voidaan nopeasti kattaa pienentyneellä energialaskulla tai ehkäistyn kosteusvaurion muodossa. Aikaa myös säästetään kun korjaustoimenpiteet pystytään kohdentamaan tarkasti.

Lämpökamerakuvaus on myös oiva  laadunvarmistusmenetelmä, jolla löydetään virheet ennen kuin joudutaan avaamaan pintoja/rakenteita. Myöskin rakennustyön huolellisuus ja laatu parantuvat jo sen ansiosta, että rakennustöihin osallistuvat ovat tietoisia rakennuksella suoritettavista lämpökamerakuvauksista ja tiiviysmittauksista.

Korjausrakentamiskohteisiin menetelmä on helppo, nopea ja tarkka tapa kartoittaa korjausta tarvitsevat rakenteet.

Asuntokauppoja tehdessä lämpökuvausraportilla voidaan helpottaa asunnon myyntiä. Myös ostajan kannattaa vaatia lämpökuvausta. Lämpökuvausraportista selviää lämpötekninen kunto ja tietyin edellytyksin myös kosteusvauriot havaitaan.

Lämpökuvauksella paikannetaan rakenteiden vikakohdat, kuten ilmavuodot, eristeiden puutteet, kylmäsillat ja tietyin edellytyksin myös kosteus ja homevauriot. Lämpökuvaus havaitsee myös vesipattereiden ja putkistojen tukkeumat, termostaattien toiminnan ja lattialämmitysputkien sijainnin.

Lämpökamerakuvauksen yhteydessä joudutaan suorittamaan ulko-ja sisä lämpötilamittauksen tuulen nopeuden ja suunnan, sekä paine-eromittauksia ja sisäilman kosteusmittauksia. Lisäksi kirjataan sääolosuhteet 12/24 tuntia ennen kuvausta. Rakennusten lämpökuvaukset voidaan suorittaa, kun sisä ja ulkolämpötila-ero on vähintään 15 C. Tiiviysmittaus laitteiston kanssa ilmavuotoja pystytään paikallistamaan alemmissa lämpötilaeroissa. Vähintään 12 tuntia ennen ja aikana ei saa olla suuria lämpötilavaihteluita ulkona ja sisällä. Tuulikaan ei saa ylittää yli 10 m/s. Irtokalusteet pitää siirtää 12h ennen ulkoseiniltä ja verhot siirrettävä keskelle. Tilaajille toimitetaan käyttäjätiedotteet ennen kuvausta tarkempine ohjeineen.

Lämpökuvausta suoritamme tapauskohtaisesti, joko tuntityönä, mittausraportin laajuudella taikka lämpökuvausraportteineen kirjallisine lausuntoineen. Raporttiin sisältyy myös korjausluokitus, sekä tapauksesta riippuen korjaus-suositus. Kuvausta tehdään joko 1 osaisena tai 2 osaisena (50 Pa alipaineessa).

Ota yhteyttä ja kysy tarjous >